- Cada dia estàs millor: més jove i més "guapo".

     - Ja. Guanye amb els anys i tot això... No veges quin vellet tan bufó faré: el terror de l’asil, el Mister Univers dels pensionistes!!!

.