En sentit estricte, cap cosa és idèntica a una altra. Perquè si ho fos, de fet, ja no seria una altra, sinó la mateixa.

.