Vista la ferocitat amb què, des de diverses instàncies i partits, s’ataca a Catalunya com a font de tanta malaurança per al conjunt de l’Estat, tal volta la més coherent opció seria que Espanya demanara independitzar-se de Catalunya, no?

.