CONVICCIONS

Admire i respecte les persones que són fidels als seus principis, que actuen d'acord amb les seues conviccions; sempre i quan la primera siga que poden estar equivocats o, dit d'una altra manera, que no confonen convicció amb certesa ni principi amb finalitat.