COM-PARTIR

Compartida, la alegria es duplica, mentre que la tristesa esdevé la meitat.