Un poble que deixa morir la pròpia llengua està condemnat a la vulgaritat eterna.