Amb mil anys de son a les esquenes
     vençut el cap, encongits els membres,
     arraulit al terra,
     finalment, reposes.